Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (11) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Ovjerite registraciona dokumenta  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju preduzetnika  (1) expand_more expand_less
Izradite pečat  (2) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

8
Predajte dokumenta za registraciju
(Posljednja izmjena: 06/06/2019)

Vremenski okvir ( ver detalles )

Sačekajte sljedeći korak

10 mn  -  20 mn
4 dani  -  7 dani

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

81000
Tel: 020 625 724
Email:: sekretarijat.rms@podgorica.me

Nadležna služba

Sektor za administrativne i pravne poslove

Pon: 09:00 - 14:00
Uto: 09:00 - 14:00
Sri: 09:00 - 14:00
Čet: 09:00 - 14:00
Pet: 09:00 - 14:00

Nadležna osoba

Biljana Darmanović

Službenica

Očekivani rezultati

Ovjeren zahtjev za registraciju ugostiteljskog objekta

Zahtjevi

1. Rješenje o registraciji preduzetnika
Rješenje o registraciji preduzetnika (original)
2. Potvrda registracije preduzetnika
Potvrda registracije preduzetnika (2 original)
3. 01 - Libre deuda de patente
Diploma srednje škole (original)
Ovo je neophodno za osobu koja će da upravlja ugostiteljskim objektom.
U slučaju da je preduzetnik vlasnik objekta, neophodno je sljedeće:
1. 01 - Libre deuda de patente
List nepokretnosti (original)
U slučaju da preduzetnik objekat uzima pod zakup, neophodno je sljedeće:
ili
Ugovor o zakupu (original)
1. 01 - Libre deuda de patente
Dokaz o uplati: registracija u opštini (original)

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  10mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   5mn - Max.   10mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka: Min.   4 dani - Max.   7 dani

Pravni osnov

Žalba: Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

Nadležna institucija

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

81000
Tel: 020 625 724
Email:: sekretarijat.rms@podgorica.me

Nadležna služba

Sektor za administrativne i pravne poslove

Pon: 09:00 - 14:00
Uto: 09:00 - 14:00
Sri: 09:00 - 14:00
Čet: 09:00 - 14:00
Pet: 09:00 - 14:00

Nadležna osoba

Tanja Jokić

Načelnica službe za ekonomske, pravne i opšte poslove
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License