Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (11) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Ovjerite registraciona dokumenta  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju preduzetnika  (1) expand_more expand_less
Izradite pečat  (2) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

10
Predajte zahtjev za registraciju
(Posljednja izmjena: 06/06/2019)

Vremenski okvir ( ver detalles )

Sačekajte sljedeći korak

10 mn  -  20 mn
1 dan  -  7 dani

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Područna jedinica Poreske uprave

81000
Tel: 020 442 707

Nadležna služba

Šalter za predaju JPR obrazaca

Pon: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Uto: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Sri: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Čet: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Pet: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00

Nadležna osoba

Milica Šebek

Službenica

Očekivani rezultati

JPR obrazac (pečat)
JPR obrazac - Dodatak B (pečat)

Zahtjevi

1. JPR obrazac
JPR obrazac (original + Obična kopija)
2. Dodatak B- fizičko lice
Dodatak B- fizičko lice (original + Obična kopija)
3. Rješenje o registraciji preduzetnika
Rješenje o registraciji preduzetnika (Obična kopija)
4. Kopija lične karte
Kopija lične karte (Obična kopija)
5. 01 - Libre deuda de patente
Karton deponovanih potpisa (Obična kopija)
6. 01 - Libre deuda de patente
Pečat (original)
7. 01 - Libre deuda de patente
Ugovor o radu (Obična kopija)
8. 01 - Libre deuda de patente
Diploma (Obična kopija)
9. 01 - Libre deuda de patente
Radna knjižica (original)
10. 01 - Libre deuda de patente
Potvrda registracije zanatlije (original)

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  10mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   5mn - Max.   10mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka: Min.   1 dan - Max.   7 dani

Pravni osnov

1. Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
2. Zakon o poreskoj administraciji
Zakon o poreskoj administraciji
3. Zakon o opštem upravnom postupku
Zakon o opštem upravnom postupku
4. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Dodatne informacije

Prilikom predaje JPR obrasca, originalne obrasce predajete za potrebe registracije, dok kopiju dajete da Vam stave zavodni pečat, što služi kao potvrda da Ste predali dokumenta.

Žalba: Područna jedinica Poreske uprave

Nadležna institucija

Područna jedinica Poreske uprave

81000
Tel: 020 442 707

Nadležna služba

Kancelarija načeknika sektora za poreske prijave

Pon: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Uto: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Sri: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Čet: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Pet: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00

Nadležna osoba

Aleksandar Radulović

Načelnik službe za poreske prijave i naplatu
Tel: 020 442 707
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License