Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (14) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju društva sa ograničenom odgovornošću  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (2) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju trgovine u tržišnoj inspekciji  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

11
Registrujte se u Opštini
(Posljednja izmjena: 06/06/2019)

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

81000
Tel: 020 625 724
Email:: sekretarijat.rms@podgorica.me

Nadležna služba

Sektor za administrativne i pravne poslove

Pon: 09:00 - 14:00
Uto: 09:00 - 14:00
Sri: 09:00 - 14:00
Čet: 09:00 - 14:00
Pet: 09:00 - 14:00

Nadležna osoba

Biljana Darmanović

Službenica

Očekivani rezultati

Potvrda registracije zanatlije

Zahtjevi

1. Obrazac za prijavu trgovine
Obrazac za prijavu trgovine (2 original)
2. 01 - Libre deuda de patente
Dokaz o uplati: taksa za registraciju u opštini (original)

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  10mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   5mn - Max.   10mn

Pravni osnov

1. Zakon o unutrašnjoj trgovini
Zakon o unutrašnjoj trgovini

Dodatne informacije

Komentar 1: Primjer predstavljen ovdje odnosi se na Opštinu Podgorica. Komentar 2: Prilikom predaje dokumenata, potrebno je pripremiti dva primjerka. Na prvom primjerku će biti ostavljen zavodni pečat, kao dokaz o predaji dokumenata, i biće vraćen korisniku, dok će drugi primjerak biti zadržan za potrebe registracije.

Žalba: Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

Nadležna institucija

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

81000
Tel: 020 625 724
Email:: sekretarijat.rms@podgorica.me

Nadležna služba

Sektor za administrativne i pravne poslove

Pon: 09:00 - 14:00
Uto: 09:00 - 14:00
Sri: 09:00 - 14:00
Čet: 09:00 - 14:00
Pet: 09:00 - 14:00

Nadležna osoba

Tanja Jokić

Načelnica službe za ekonomske, pravne i opšte poslove
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License