Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (14) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju društva sa ograničenom odgovornošću  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (2) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju trgovine u tržišnoj inspekciji  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

3
Ovjerite registraciona dokumenta
(Posljednja izmjena: 06/06/2019)

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Notarska komora Crne Gore

81000
Tel: +382 20 264 650

Očekivani rezultati

Ovjeren ugovor o osnivanju (višečlano DOO) x2
Ovjerena odluka o osnivanju- jednočlano DOO x2
Ovjeren potpis
Ovjereno punomoćje x2

Zahtjevi

1. Odluka o osnivanju kompanije- jednočlano društvo
Odluka o osnivanju kompanije- jednočlano društvo (3 original)
U slučaju višečlanog društva, neophodno je sljedeće:
ili Sporazum o osnivanju kompanije- višečlano DOO
Sporazum o osnivanju kompanije- višečlano DOO (3 original)
1. Obrazac za ovjeru potpisa
Obrazac za ovjeru potpisa (original)
U slučaju da punomoćnik zastupa osnivača, neophodno je sljedeće:
1. Ovjereno punomoćje
Ovjereno punomoćje (3 original)

Trošak

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here

Detalji o troškovima

Procijenite trošak

EUR 0 -
EUR  2.98 po potpisu
Cijena ovjere potpisa je EUR 2,5 po potpisu, pluc PDV od 19%.
Način plaćanja: gotovina

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  10mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   10mn - Max.   20mn

Pravni osnov

1. Zakon o privrednim subjektima
Zakon o privrednim subjektima
2. Notarske tarife
Notarske tarife

Dodatne informacije

Ovjeru dokumenata možete izvršiti kod notara. Na internet stranici Notarske komore Crne Gore postoje informacije o registrovanim notarima na teritoriji Crne Gore.

Žalba: Notarska komora Crne Gore

Nadležna institucija

Notarska komora Crne Gore

81000
Tel: +382 20 264 650
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License