print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (14) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju društva sa ograničenom odgovornošću  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (2) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju trgovine u tržišnoj inspekciji  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Rezime procedure

Institucije 9 expand_more expand_less

Bilo koja pošta u Crnoj Gori
Centralni Registar Privrednih Subjekata (x 3)
Notarska komora Crne Gore
Centralna Depozitarna Agencija
Bilo koja radnja za izradu pečata (x 2)
Bilo koja komercijalna banka u Crnoj Gori (x 2)
Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje
Tržišna inspekcija
Područna jedinica Poreske uprave (x 2)

Rezultati 3 expand_more expand_less

Rješenje o registraciji
Rješenje o registraciji PIB
Rješenje o PDV registraciji

Neophodna dokumenta expand_more expand_less

Instrukcije za plaćanje: rezervacija naziva
Instrukcije za plaćanje: Centralna depozitarna agencija
Instrukcije za plaćanje: registraciona taksa
Instruckije za plaćanje: Službeni list Crne Gore
Instrukcije za plaćanje: Lokalna taksa
Odluka o osnivanju kompanije- jednočlano društvo
Obrazac za ovjeru potpisa
Ovjereno punomoćje
CDA Zahtjev za informacijama
Lična karta (x 5)
Dokaz o uplati: Centralna depozitarna agencija
Zahjtev za registraciju kompanije PS-01
Izvod o vlasništvu HOV
Ovjeren ugovor o osnivanju (višečlano DOO)
Ovjerena odluka o osnivanju- jednočlano DOO
Primjer statuta za jednočlano DOO (x 2)
Odluka o imenovanju izvršnog direktora
Dokaz o uplati: Službeni list Crne Gore
Dokaz o uplati: registraciona taksa
Prijava za PDV registraciju
Potvrda o predatim dokumentima DOO
Rješenje o registraciji (x 2)
Rješenje o registraciji PIB (x 2)
Rješenje o PDV registraciji (x 2)
Rješenje o registraciji preduzetnika
Obrazac za prijavu trgovine
Dokaz o uplati: taksa za registraciju u opštini
Forma za prijavu trgovine
JPR obrazac
Dodatak B- pravno lice
Dodatak B- fizičko lice
Kopija lične karte
Karton deponovanih potpisa
Pečat
Ugovor o radu
Diploma
JPR obrazac (pečat)
JPR obrazac - Dodatak B (pečat)
JPR obrazac- Dodatak A (pečat)

Procijenjeni trošak EUR  57.8

expand_more expand_less

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here
Ovo je samo procjena na osnovu pretpostavki koje možete modifikovati da izračunate svoj trošak:

Detalji o troškovima

Procijenite trošak

EUR 10
Taksa za registraciju.
EUR 0.2
Za svaku transakciju ispod EUR 15, pošta naplaćuje EUR 0.2 provizije.
EUR 12
Taksa za objavu registracije u Službenom listu Crne Gore.
EUR 0.2
Za svaku transakciju ispod EUR 15, pošta naplaćuje EUR 0.2 provizije.
EUR 5
Taksa za izvod iz Centralne depozitarne agencije.
EUR 0.2
Za svaku transakciju ispod EUR 15, pošta naplaćuje EUR 0.2 provizije.
EUR 10
Taksa za rezervaciju naziva kompanije.
EUR 0.2
Za svaku transakciju ispod EUR 15, pošta naplaćuje EUR 0.2 provizije.
EUR 0 -
EUR  2.98 po potpisu
Cijena ovjere potpisa je EUR 2,5 po potpisu, pluc PDV od 19%.
EUR 20
Ovo je prosječna cijena pečata. Negdje je moguće doplatiti za ekspresnu izradu.

Ukupno trajanje 2d 1/2 - 15d  expand_more expand_less

  Min. Max.
Ukupno vrijeme (suma): 2d 1/2 15d
od čega:
Vrijeme čekanja u redu (ukupno): 1h. 5mn 2h. 20mn
Zadržavanje na šalteru: 1h. 15mn 2h. 30mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka (ukupno): 2d 14d

Zakoni 13 expand_more expand_less

Notary tarifs Notarske tarife
Law on administrative taxes Zakon o administrativnim taksama
Law on business classification Zakon o klasifikaciji djelatnosti
Law on integrated registration and reporting system on calculation and payment of taxes and contributions Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
Law on general administrative procedure Zakon o opštem upravnom postupku
Law on Pension and Disability Insurance Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Law on tax administration Zakon o poreskoj administraciji
Law on postal services Zakon o poštanskoj djelatnosti
Law on Business Organization Zakon o privrednim subjektima
Labor law Zakon o radu
Law on illegal business conduct prevention Zakon o spriječavanju nelegalnog poslovanja
Law on market inspection Zakon o tržišnoj inspekciji
Law on internal trade Zakon o unutrašnjoj trgovini
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License