Ovo je opcioni korak Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (12) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju društva sa ograničenom odgovornošću  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (2) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

Predajte zahtjev za fiskalizaciju PDV kase
(Posljednja izmjena: 06/06/2019)

Vremenski okvir ( ver detalles )

Sačekajte sljedeći korak

20 mn  -  40 mn
2 dani  -  5 dani

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Bilo koji ovlašćeni distributer


Očekivani rezultati

Potvrda o predatim dokumentima Potvrda o predatim dokumentima

Zahtjevi

1. Rješenje o registraciji preduzetnika
Rješenje o registraciji preduzetnika (original)
2. 01 - Libre deuda de patente
Rješenje o PDV registraciji preduzetnika (original)
3. 01 - Libre deuda de patente
PIB preduzetnika (original)
4. JPR obrazac (pečat)
JPR obrazac (pečat) (original)
5. JPR obrazac - Dodatak C (pečat)
JPR obrazac - Dodatak C (pečat) (original)
6. 01 - Libre deuda de patente
Pečat preduzetnika (original)

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  10mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   15mn - Max.   30mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka: Min.   2 dani - Max.   5 dani

Pravni osnov

1. Zakon o porezu na dodatu vrijednost
Zakon o porezu na dodatu vrijednost
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License