Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (12) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju društva sa ograničenom odgovornošću  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (2) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

5
Predajte zahtjev za registraciju kompanije
(Posljednja izmjena: 06/06/2019)

Vremenski okvir ( ver detalles )

Sačekajte sljedeći korak

20 mn  -  45 mn
 -  4 dani

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Centralni Registar Privrednih Subjekata

81000
Tel: 020 230 858
Email:: crps@tax.gov.me

Nadležna služba

Sektor za usluge i registraciju

Pon: 08:30 - 13:00
Uto: 08:30 - 13:00
Sri: 08:30 - 13:00
Čet: 08:30 - 13:00
Pet: 08:30 - 13:00

Nadležna osoba

Dijana Filipović

Šalter za predaju zahtjeva

Očekivani rezultati

Potvrda o predatim dokumentima DOO

Zahtjevi

1. Zahjtev za registraciju kompanije PS-01
Zahjtev za registraciju kompanije PS-01 (original)
2. 01 - Libre deuda de patente
Izvod o vlasništvu HOV (original)
3. Ovjeren ugovor o osnivanju (višečlano DOO)
Ovjeren ugovor o osnivanju (višečlano DOO) (original)
4. Ovjerena odluka o osnivanju- jednočlano DOO
Ovjerena odluka o osnivanju- jednočlano DOO (original)
5. Primjer statuta za jednočlano DOO
Primjer statuta za jednočlano DOO (original)
Statut mora biti potpisan od strane osnivača.
6. Odluka o imenovanju izvršnog direktora
Odluka o imenovanju izvršnog direktora (original)
7. 01 - Libre deuda de patente
Dokaz o uplati: Službeni list Crne Gore (original)
8. 01 - Libre deuda de patente
Dokaz o uplati: registraciona taksa (original)
U slučaju da će ukupan promet biti EUR 18,000 ili više za 12 mjeseci, dodatno je neophodno predati registraciju za PDV:
1. Prijava za PDV registraciju
Prijava za PDV registraciju (original)

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   10mn - Max.  25mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   10mn - Max.   20mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka: Max.   4 dani

Pravni osnov

1. Zakon o privrednim subjektima
Zakon o privrednim subjektima
2. Zakon o opštem upravnom postupku
Zakon o opštem upravnom postupku
3. Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
4. Zakon o poreskoj administraciji
Zakon o poreskoj administraciji
5. Zakon o klasifikaciji djelatnosti
Zakon o klasifikaciji djelatnosti

Dodatne informacije

Komentar 1: U slučaju da punomoćnik predaje dokumenta, potrebno je da priloži punomoćje. Komentar 2: PDV registracija je neophodna u slučaju da očekivani promet prelazi EUR 18,000 tokom 12 mjeseci. Komenatar 3: U slučaju da je osnivač već vlasnik udjela od minimum 30% u drugoj kompaniji, potrebna su dodatna dokumenta.

Žalba: Centralni Registar Privrednih Subjekata

Nadležna institucija

Centralni Registar Privrednih Subjekata

81000
Tel: 020 230 858
Email:: crps@tax.gov.me

Nadležna osoba

Veljko Blagojević

Načelnik Centralnog registra privrednih subjekata
Tel: +382 20 448 180
Email:: crps@tax.gov.me
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License