Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (12) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju dijela stranog društva  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (1) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju trgovine u tržišnoj inspekciji  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

11
Predajte JPR obrasce
(Posljednja izmjena: 08/05/2018)

Vremenski okvir ( ver detalles )

Sačekajte sljedeći korak

10 mn  -  20 mn
1 dan  -  7 dani

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Područna jedinica Poreske uprave

81000
Tel: 020 442 707

Nadležna služba

Šalter za predaju JPR obrazaca

Pon: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Uto: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Sri: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Čet: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Pet: 09:30 - 12:00, 12:30 - 15:00

Nadležna osoba

Milica Šebek

Službenica

Očekivani rezultati

JPR form (seal) JPR form (seal)
JPR form- Annex A (seal) JPR form- Annex A (seal)
JPR Form- Annex B (seal) JPR Form- Annex B (seal)

Zahtjevi

1. JPR obrazac
JPR obrazac (original + Obična kopija)
2. Dodatak B- pravno lice
Dodatak B- pravno lice (original + Obična kopija)
3. Dodatak B- fizičko lice
Dodatak B- fizičko lice (original + Obična kopija)
4. Rješenje o registraciji dijela stranog društva
Rješenje o registraciji dijela stranog društva (original)
5. Kopija lične karte
Kopija lične karte (Obična kopija)
6. 01 - Libre deuda de patente
Karton deponovanih potpisa (Obična kopija)
7. 01 - Libre deuda de patente
Pečat (original)
8. 01 - Libre deuda de patente
Ugovor o radu (Obična kopija)
9. 01 - Libre deuda de patente
Radna knjižica (original)
10. 01 - Libre deuda de patente
Diploma (Obična kopija)

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  10mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   5mn - Max.   10mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka: Min.   1 dan - Max.   7 dani

Pravni osnov

1. Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
2. Zakon o poreskoj administraciji
Zakon o poreskoj administraciji
3. Zakon o opštem upravnom postupku
Zakon o opštem upravnom postupku
4. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
5. Zakon o radu
Zakon o radu

Dodatne informacije

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License