Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (12) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju dijela stranog društva  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (1) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju trgovine u tržišnoj inspekciji  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

3
Ovjerite registraciona dokumenta
(Posljednja izmjena: 08/05/2018)

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Notarska komora Crne Gore

81000
Tel: +382 20 264 650

Očekivani rezultati

Notarized signature Notarized signature
Notarized mother company's statute Notarized mother company's statute

Zahtjevi

1. 01 - Libre deuda de patente
Originalni statut matične kompanije (3 original)
2. 01 - Libre deuda de patente
Lična karta (original)

Trošak

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here

Detalji o troškovima

Procijenite trošak

EUR 0 -
EUR  2.98 po potpisu
Način plaćanja: gotovina

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  10mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   10mn - Max.   20mn

Pravni osnov

1. Zakon o privrednim subjektima
Zakon o privrednim subjektima
2. Notarske tarife
Notarske tarife

Dodatne informacije

Žalba: Notarska komora Crne Gore

Nadležna institucija

Notarska komora Crne Gore

81000
Tel: +382 20 264 650
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License