Ovo je opcioni korak Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (10) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju dijela stranog društva  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (1) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

Predajte zahtjev za rezervaciju naziva
(Posljednja izmjena: 08/05/2018)

Vremenski okvir ( ver detalles )

Sačekajte sljedeći korak

10 mn  -  30 mn
1 dan  -  4 dani

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Centralni Registar Privrednih Subjekata

81000
Tel: 020 230 858
Email:: crps@tax.gov.me

Nadležna služba

Sektor za usluge i registraciju

Pon: 08:30 - 13:00
Uto: 08:30 - 13:00
Sri: 08:30 - 13:00
Čet: 08:30 - 13:00
Pet: 08:30 - 13:00

Nadležna osoba

Dijana Filipović

Šalter za predaju zahtjeva

Očekivani rezultati

Potvrda o predatim dokumentima

Zahtjevi

1. Formular za rezervaciju naziva
Formular za rezervaciju naziva (original)
2. 01 - Libre deuda de patente
Dokaz o uplati: rezervacija naziva (original)

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  15mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   5mn - Max.   15mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka: Min.   1 dan - Max.   4 dani

Pravni osnov

1. Zakon o privrednim subjektima
Zakon o privrednim subjektima

Dodatne informacije

Komentar 1: Prije nego otpočnete registraciju kompanije, važno je provjeriti da li je slobodan naziv koji planirate da koristite. To je moguće uraditi putem telefona, pozivom na broj +382 20 230 858. Procedura je besplatna, a informacija se dobija odmah. Komentar 2: Dio stranog društva obavezno sadrži originalni naziv stranog društva, oznaku ili skraćenu oznaku oblika tog društva ("akcionarsko društvo" ili "AD", "društvo sa ograničenom odgovornošću" ili "DOO", "komanditno društvo" ili "KD"), alternativni naziv dijela stranog društva, ako je originalni naziv stranog društva upotrijebljen od nekog drugog društva u Crnoj Gori, kao i oblik organizovanja dijela stranog društva ("dio stranog društva", "poslovna jedinica", "predstavništvo" i sl.).

Žalba: Centralni Registar Privrednih Subjekata

Nadležna institucija

Centralni Registar Privrednih Subjekata

81000
Tel: 020 230 858
Email:: crps@tax.gov.me

Nadležna osoba

Veljko Blagojević

Načelnik Centralnog registra privrednih subjekata
Tel: +382 20 448 180
Email:: crps@tax.gov.me
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License