Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (10) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju dijela stranog društva  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (1) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

4
Podnesite zahtjev za registraciju kompanije
(Posljednja izmjena: 08/05/2018)

Vremenski okvir ( ver detalles )

Sačekajte sljedeći korak

20 mn  -  45 mn
 -  4 dani

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Centralni Registar Privrednih Subjekata

81000
Tel: 020 230 858
Email:: crps@tax.gov.me

Nadležna služba

Sektor za usluge i registraciju

Pon: 08:30 - 13:00
Uto: 08:30 - 13:00
Sri: 08:30 - 13:00
Čet: 08:30 - 13:00
Pet: 08:30 - 13:00

Nadležna osoba

Dijana Filipović

Šalter za predaju zahtjeva

Očekivani rezultati

Branch documents submission confirmation Branch documents submission confirmation

Zahtjevi

1. Zahtjev za registraciju dijela stranog društva
Zahtjev za registraciju dijela stranog društva (original)
2. 01 - Libre deuda de patente
Dokaz o uplati: Poreska uprava (original)
3. 01 - Libre deuda de patente
Izvod o registraciji matične kompanije (original)
4. 01 - Libre deuda de patente
Ovjeren statut matične kompanije (original)
5. Bilans stanja matične kompanije
Bilans stanja matične kompanije (original)
Posljednji bilans uspijeha.
6. Bilans uspijeha matične kompanije
Bilans uspijeha matične kompanije (original)
Posljednji bilans stanja.
U slučaju da će ukupan promet biti EUR 18,000 ili više za 12 mjeseci, dodatno je neophodno predati registraciju za PDV:
1. Prijava za PDV registraciju
Prijava za PDV registraciju (original)
Za slučaj da opunomoćeno lice zastupa osnivače, neophodno je predati i punomoćje:
1. Ovjereno punomoćje
Ovjereno punomoćje (original)

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   10mn - Max.  25mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   10mn - Max.   20mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka: Max.   4 dani

Pravni osnov

1. Zakon o privrednim subjektima
Zakon o privrednim subjektima
2. Zakon o opštem upravnom postupku
Zakon o opštem upravnom postupku
3. Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
4. Zakon o poreskoj administraciji
Zakon o poreskoj administraciji

Dodatne informacije

Komentar 1: U slučaju da punomoćnik predaje dokumenta, potrebno je da priloži punomoćje. Komentar 2: PDV registracija je neophodna u slučaju da očekivani promet prelazi EUR 18,000 tokom 12 mjeseci. Komenatar 3: U slučaju da je osnivač već vlasnik udjela od minimum 30% u drugoj kompaniji, potrebna su dodatna dokumenta.

Žalba: Centralni Registar Privrednih Subjekata

Nadležna institucija

Centralni Registar Privrednih Subjekata

81000
Tel: 020 230 858
Email:: crps@tax.gov.me

Nadležna služba

Sektor za usluge i registraciju

Pon: 08:30 - 13:00
Uto: 08:30 - 13:00
Sri: 08:30 - 13:00
Čet: 08:30 - 13:00
Pet: 08:30 - 13:00

Nadležna osoba

Dijana Filipović

Šalter za predaju zahtjeva
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License