Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Pripremite registraciona dokumenta  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju imovine  (2) expand_more expand_less
Obtain ownership certificate  (1) expand_more expand_less

2
Ovjerite kupoprodajni ugovor
(Posljednja izmjena: 24/09/2017)

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Bilo koja registrovana notarska kancelarija u Crnoj Gori


Očekivani rezultati

Ovjeren kupoprodajni ugovor

Zahtjevi

1. 01 - Libre deuda de patente
Lična karta (original)
1. 01 - Libre deuda de patente
List nepokretnosti (original)
2. 01 - Libre deuda de patente
Lična karta (original)

Trošak EUR 70

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here
Za imovinu vrijednosti od EUR 0 do EUR 5000:
EUR 70
Za imovinu vrijednosti od EUR 5001 do EUR 20000:
ili  EUR 120
Za imovinu vrijednosti od EUR 200001 do EUR 40000:
ili  EUR 170
Za imovinu vrijednosti od EUR 40001 do EUR 60000:
ili  EUR 250
Za imovinu vrijednosti od EUR 60001 do EUR 80000:
ili  EUR 300
Za imovinu vrijednosti od EUR 80001 do EUR 120000:
ili  EUR 350
Način plaćanja: gotovina

Pravni osnov

1. Zakon o notarima
Zakon o notarima
2. Notarske tarife
Notarske tarife

Dodatne informacije

Komentar 1: Prilikom ovjere kupoprodajnog ugovora, ili bilo kog drugog dokumenta kojim se vlasništvo nad imovinom prenosi sa jednog na drugog vlasnika, inicijalni vlasnik je u obavezi da obezbijedi dokaz o vlasništvu imovine koju prenosi, tj. list nepokretnosti. Komentar 2: Sve strane treba da daju ličnu kartu na uvid.
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License