Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Preuzmite studiju izvedenog stanja  (4) expand_more expand_less
Preuzmite List nepokretnosti  (1) expand_more expand_less
Predajte zahtjev za legalizaciju objekta  (1) expand_more expand_less
Platite takse i naknade za legalizaciju  (1) expand_more expand_less

4
Pribavite studiju izvedenog stanja
(Posljednja izmjena: 28/06/2018)

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Bilo koji licencirani arhitektonski biro


Očekivani rezultati

Elaborat izvedenog stanja Elaborat izvedenog stanja

Trošak

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here

Detalji o troškovima

Procijenite trošak

EUR 0 -
EUR  0.75 po metru kvadratnom

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  10mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   5mn - Max.   10mn

Pravni osnov

1. Novi zakon o gradnji
Novi zakon o gradnji
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License