print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (10) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Ovjerite registraciona dokumenta  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju preduzetnika  (1) expand_more expand_less
Izradite pečat  (2) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Rezime procedure

Institucije 7 expand_more expand_less

Bilo koja pošta u Crnoj Gori
Bilo koja registrovana notarska kancelarija u Crnoj Gori
Centralni Registar Privrednih Subjekata
Bilo koja radnja za izradu pečata (x 2)
Bilo koja komercijalna banka u Crnoj Gori (x 2)
Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje
Područna jedinica Poreske uprave (x 2)

Rezultati 3 expand_more expand_less

Rješenje o registraciji preduzetnika
Rješenje o PDV registraciji preduzetnika
PIB preduzetnika

Neophodna dokumenta expand_more expand_less

Instrukcije za plaćanje: registraciona taksa
Instrukcije za plaćanje: Lokalna taksa
Zahtjev za registraciju preduzetnika
Kopija lične karte (x 2)
Dokaz o uplati: Taksa za registraciju
Prijava za PDV registraciju
Rješenje o registraciji preduzetnika (x 3)
Rješenje o registraciji za PDV
Rješenje o registraciji PIB
Ovjeren potpis
PIB preduzetnika
Zahtjev za otvaranje bankarskog računa
Obrazac prijave zanatlije
Dokaz o uplati: taksa za registraciju u opštini
JPR obrazac
Dodatak B- fizičko lice
Karton deponovanih potpisa
Pečat (x 2)
Ugovor o radu
Diploma
Potvrda registracije zanatlije
JPR obrazac (pečat)
JPR obrazac - Dodatak B (pečat)
Predstavnici
Ovjereno punomoćje

Procijenjeni trošak EUR  36.38

expand_more expand_less

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here

Detalji o troškovima

Procijenite trošak

EUR 10
Taksa za registraciju kompanije.
EUR 3
Administrativna taksa za registraciju u Opštini.
EUR 0.4
Provizija za usluge Pošte.
EUR 2.98
Cijena ovjere potpisa je EUR 2,5 po potpisu, pluc PDV od 19%.
EUR 20

Ukupno trajanje 2d 1/2 - 11d  expand_more expand_less

  Min. Max.
Ukupno vrijeme (suma): 2d 1/2 11d
od čega:
Vrijeme čekanja u redu (ukupno): 45mn 1h. 35mn
Zadržavanje na šalteru: 45mn 1h. 35mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka (ukupno): 2d 10d

Zakoni 13 expand_more expand_less

Notary tarifs Notarske tarife
Decision on crafts Odluka o zanatima
Law on administrative taxes Zakon o administrativnim taksama
Law on Public Notaries Zakon o notarima
Law on integrated registration and reporting system on calculation and payment of taxes and contributions Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
Law on general administrative procedure Zakon o opštem upravnom postupku
Law on Pension and Disability Insurance Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Law on tax administration Zakon o poreskoj administraciji
Law on Value Added Tax Zakon o porezu na dodatu vrijednost
Law on postal services Zakon o poštanskoj djelatnosti
Law on Business Organization Zakon o privrednim subjektima
Law on illegal business conduct prevention Zakon o spriječavanju nelegalnog poslovanja
Law on internal trade Zakon o unutrašnjoj trgovini
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License