print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (11) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Provjerite dostupnost naziva  (1) expand_more expand_less
Pripremite registraciona dokumenta  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju dijela stranog društva  (2) expand_more expand_less
Izradite pečat  (1) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Rezime procedure

Institucije 7 expand_more expand_less

Bilo koja pošta u Crnoj Gori
Centralni Registar Privrednih Subjekata (x 3)
Notarska komora Crne Gore
Bilo koja radnja za izradu pečata
Bilo koja komercijalna banka u Crnoj Gori (x 2)
Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje
Područna jedinica Poreske uprave (x 2)

Rezultati 2 expand_more expand_less

Tax identification number
VAT registration certificate

Neophodna dokumenta expand_more expand_less

Instrukcije za plaćanje: registraciona taksa
Instrukcije za plaćanje: Lokalna taksa
Instrukcije za plaćanje: rezervacija naziva
Originalni statut matične kompanije
Zahtjev za registraciju dijela stranog društva
Dokaz o uplati: Poreska uprava
Izvod o registraciji matične kompanije
Ovjeren statut matične kompanije (x 2)
Bilans stanja matične kompanije
Bilans uspijeha matične kompanije
Prijava za PDV registraciju
Ovjereno punomoćje
Potvrda o predatim dokumentima
Rješenje o registraciji dijela stranog društva (x 3)
Rješenje o registraciji PIB (x 2)
Lična karta (x 3)
Rješenje o registraciji za PDV
Pečat (x 2)
Obrazac prijave zanatlije
Dokaz o uplati: taksa za registraciju u opštini
JPR obrazac
Dodatak B- pravno lice
Dodatak B- fizičko lice
Kopija lične karte
Karton deponovanih potpisa
Ugovor o radu
Diploma
JPR obrazac (pečat)
JPR obrazac - Dodatak B (pečat)
JPR obrazac- Dodatak A (pečat)

Procijenjeni trošak EUR  45.6

expand_more expand_less

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here
Ovo je samo procjena na osnovu pretpostavki koje možete modifikovati da izračunate svoj trošak:

Detalji o troškovima

Procijenite trošak

EUR 10
Taksa za registraciju kompanije.
EUR 0.2
Za svaku transakciju ispod EUR15, Pošta uzmia EUR 0.2 provizije.
EUR 5
Izvod iz CDA
EUR 0.2
Za svaku transakciju ispod EUR15, Pošta uzmia EUR 0.2 provizije.
EUR 10
Taksa za rezervaciju naziva
EUR 0.2
Za svaku transakciju ispod EUR15, Pošta uzmia EUR 0.2 provizije.
EUR 0 -
EUR  2.98 po potpisu
Cijena ovjere potpisa je EUR 2,5 po potpisu, plus PDV od 19%.
EUR 20
Ovo je prosječna cijena pečata. Negdje je moguće doplatiti za ekspresnu izradu.

Ukupno trajanje 2d 1/2 - 15d  expand_more expand_less

  Min. Max.
Ukupno vrijeme (suma): 2d 1/2 15d
od čega:
Vrijeme čekanja u redu (ukupno): 55mn 1h. 55mn
Zadržavanje na šalteru: 1h. 5mn 2h. 5mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka (ukupno): 2d 14d

Zakoni 12 expand_more expand_less

Notary tarifs Notarske tarife
Decision on crafts Odluka o zanatima
Law on administrative taxes Zakon o administrativnim taksama
Law on integrated registration and reporting system on calculation and payment of taxes and contributions Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
Law on general administrative procedure Zakon o opštem upravnom postupku
Law on Pension and Disability Insurance Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Law on tax administration Zakon o poreskoj administraciji
Law on postal services Zakon o poštanskoj djelatnosti
Law on Business Organization Zakon o privrednim subjektima
Labor law Zakon o radu
Law on illegal business conduct prevention Zakon o spriječavanju nelegalnog poslovanja
Law on internal trade Zakon o unutrašnjoj trgovini
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License