print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (14) arrow_drop_up arrow_drop_down
Pripremite registraciona dokumenta  (3) expand_more expand_less
Izvadite urbanističko tehničke uslove  (2) expand_more expand_less
Izradite glavni projekat  (2) expand_more expand_less
Obtain an insurance for investor  (1) expand_more expand_less
Izvadite građevinsku dozvolu  (6) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Rezime procedure

Institucije 8 expand_more expand_less

Bilo koja pošta u Crnoj Gori
Uprava za nekretnine (x 2)
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Bilo koji Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine (x 3)
Bilo koji licencirani arhitektonski biro (x 2)
Bilo koja osiguravajuća kompanija
Agencija za izgradnju Podgorice (x 3)
Bilo koja komercijalna banka u Crnoj Gori

Rezultati 1 expand_more expand_less

Građevinska dozvola

Neophodna dokumenta expand_more expand_less

Instrukcije za plaćanje: taksa za list nepokretnosti
Instrukcije za plaćanje: list nepokretnosti taksa za trezor
Instrukcije za plaćanje: kopija plana taksa za trezor
Instrukcije za plaćanje: kopija plana
Zahtjev za izdavanje Lista nepokretnosti
Dokaz o uplati: taksa za list nepokretnosti
Dokaz o uplati: list nepokretnosti taksa za trezor
Lična karta (x 4)
Zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana
Dokaz o uplati: Taksa za državni trezor za kopiju plana
Dokaz o uplati: administrativna taksa za kopiju plana
Zahtjev za urbanističko tehničke uslove
Dokaz o uplati: Urbanističko tehnički uslovi
Potvrda o predaji zahtjeva za UTU
Urbanističko tehnički uslovi
List nepokretnosti
Kopija katastarskog plana
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Nacrt Ugovora o plaćanju naknade za komunalno opremanje
Ugovor o plaćenim komunalijama
Dokaz o uplati: Komunalije
Ovjeren zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Procijenjeni trošak EUR  96.29

expand_more expand_less

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here
Ovo je samo procjena na osnovu pretpostavki koje možete modifikovati da izračunate svoj trošak:

Detalji o troškovima

Procijenite trošak

EUR 10
State Treasury- Agency for Real Estate of Podgorica
EUR 0.2
Fee for postal services.
EUR 5
Administrative tax
EUR 0.2
Fee for postal services.
EUR 10
Copy of cadastral plan state treasury tax
EUR 0.2
Fee for postal services.
EUR 5
Copy of cadastral plan administrative tax
EUR 0 -
EUR  15 po metru kvadratnom
The price of the main architectural project is on average EUR 15 per square meter.
EUR 65.69
EUR 0 -
EUR  97.63 po metru kvadratnom
Average cost

Ukupno trajanje 38d - 76d  expand_more expand_less

  Min. Max.
Ukupno vrijeme (suma): 38d 76d
od čega:
Vrijeme čekanja u redu (ukupno): 1h. 2h.
Zadržavanje na šalteru: 1h. 10mn 2h. 30mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka (ukupno): 37d 75d

Zakoni 9 expand_more expand_less

Decision on fee for utilities on construction land Odluka o komunalijama na građevinskom zemljištu
  Članak 3
The rulebook on calculating size and volume of a construction Pravilnik o obračunu površine i zapremine objekata
  Članak 1
Rulebook on technical documentation Pravilnik o tehničkoj dokumentaciji
  Članak 24
Law on administrative taxes Zakon o administrativnim taksama
  Članci 1, 2
Law on State Surveying and Cadastre of Immovable Property Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretne imovine
  Članak 8
Law on property and legal relations Zakon o imovinsko pravnim odnosima
  Članci 28, 84
Law on general administrative procedure Zakon o opštem upravnom postupku
  Članak 196
Law on Spatial Planning and Construction Zakon o planiranju prostora i izgradnji
  Članci 71, 91, 93, 94
Law on postal services Zakon o poštanskoj djelatnosti
  Članak 17
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License