print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Pripremite registraciona dokumenta  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju imovine  (2) expand_more expand_less
Obtain ownership certificate  (1) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Rezime procedure

Institucije 3 expand_more expand_less

Bilo koja pošta u Crnoj Gori
Bilo koja registrovana notarska kancelarija u Crnoj Gori
Uprava za nekretnine (x 3)

Rezultati 2 expand_more expand_less

Rješenje o registraciji nepokretnosti
List nepokretnosti

Neophodna dokumenta expand_more expand_less

Instrukcije za plaćanje: odluka o registraciji nepokretnosti
Instrukcije za plaćanje: list nepokretnosti taksa
Instrukcije za plaćanje: taksa za list nepokretnosti
Instrukcije za plaćanje: list nepokretnosti taksa za trezor
Lična karta (x 3)
List nepokretnosti
Zahtjev za upis u katastar
Ovjeren kupoprodajni ugovor
Dokaz o uplati: administrativna taksa
Dokaz o uplati: Administrativna taksa Uprava za nekretnine
Potvrda o prijemu podneska
Dokaz o uplati: taksa za list nepokretnosti
Dokaz o uplati: list nepokretnosti taksa za trezor
Zahtjev za izdavane Lista nepokretnosti

Procijenjeni trošak EUR  93.8

expand_more expand_less

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here
EUR 10
Državni trezor- zahtjev za registraciju
EUR 0.2
Provizija za poštanske usluge.
EUR 5
Administrativna taksa- zahtjev za registraciju.
EUR 0.2
Provizija za poštanske usluge.
EUR 5
Državni trezor- list nepokretnosti.
EUR 0.2
Provizija za poštanske usluge.
EUR 3
Administrativna taksa- list nepokretnosti.
EUR 0.2
Provizija za poštanske usluge.
EUR 70

Ukupno trajanje 11d - 13d  expand_more expand_less

  Min. Max.
Ukupno vrijeme (suma): 11d 13d
od čega:
Vrijeme čekanja u redu (ukupno): 20mn 40mn
Zadržavanje na šalteru: 20mn 40mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka (ukupno): 10d 12d

Zakoni 7 expand_more expand_less

Notary tarifs Notarske tarife
Law on administrative taxes Zakon o administrativnim taksama
Law on State Surveying and Cadastre of Immovable Property Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretne imovine
Law on property and legal relations Zakon o imovinsko pravnim odnosima
Law on Public Notaries Zakon o notarima
Law on general administrative procedure Zakon o opštem upravnom postupku
Law on postal services Zakon o poštanskoj djelatnosti
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License