print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (8) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite takse i naknade za registraciju zaposlenog  (1) expand_more expand_less
Pribavite polisu osiguranja za zaposlenog  (1) expand_more expand_less
Preuzmite izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata  (1) expand_more expand_less
Preuzmite privremenu boravišnu i radnu dozvolu za zaposlenog  (3) expand_more expand_less
Preuzmite potvrdu o registraciji zaposlenog  (2) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Rezime procedure

Institucije 5 expand_more expand_less

Bilo koja pošta u Crnoj Gori
Bilo koja osiguravajuća kompanija
Centralni Registar Privrednih Subjekata
Podrućna jedinica MUP-a (x 3)
Područna jedinica Poreske uprave (x 2)

Rezultati 1 expand_more expand_less

Employee registration certificate

Neophodna dokumenta expand_more expand_less

Instrukcije za plaćanje: administrativna taksa MUP PJ Podgorica
Instrukcije za plaćanje: taksa za izradu dokumenata MUP
Pasoš zaposlenog (x 3)
Ugovor o radu (x 2)
Dozvola za privremeni rad i boravak (x 2)
Potvrda o prijemu podneska (boravišna dozvola)
JPR obrazac
Dodatak B- fizičko lice
JPR obrazac (pečat)
JPR obrazac - Dodatak B (pečat)

Procijenjeni trošak EUR  92.69

expand_more expand_less

EUR expand_more expand_less
  • EUR Add Name Here
Ovo je samo procjena na osnovu pretpostavki koje možete modifikovati da izračunate svoj trošak:

Detalji o troškovima

Procijenite trošak

EUR 5
EUR 0.2
EUR 60
EUR 0.9 -
1.5 % vrijednosti ugovora/transakcije
EUR 26.59

Ukupno trajanje 7d - 33d  expand_more expand_less

  Min. Max.
Ukupno vrijeme (suma): 7d 33d
od čega:
Vrijeme čekanja u redu (ukupno): 45mn 1h. 35mn
Zadržavanje na šalteru: 35mn 1h. 15mn
Vrijeme čekanja do narednog koraka (ukupno): 6d 32d

Zakoni 5 expand_more expand_less

Law on administrative taxes Zakon o administrativnim taksama
Law on Pension and Disability Insurance Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Law on postal services Zakon o poštanskoj djelatnosti
Labor law Zakon o radu
Law on foreigners Zakon o strancima
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License