Summary print

Prikaži i štampaj

Karakteristike

Koraci (11) arrow_drop_up arrow_drop_down
Platite registracione takse  (1) expand_more expand_less
Ovjerite registraciona dokumenta  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju preduzetnika  (1) expand_more expand_less
Izradite pečat  (2) expand_more expand_less
Otvorite račun u banci  (2) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u opštini  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju trgovine u tržišnoj inspekciji  (1) expand_more expand_less
Izvršite registraciju u područnoj jedinici poreske uprave  (2) expand_more expand_less
Uradite fiskalizaciju poreske registar kase expand_more expand_less

3
Registrujte se kao preduzetnik
(Posljednja izmjena: 06/06/2019)

Kontakt detalji

Nadležna institucija

Centralni Registar Privrednih Subjekata

81000
Tel: 020 230 858
Email:: crps@tax.gov.me

Nadležna služba

Sektor za usluge i registraciju

Pon: 08:30 - 13:00
Uto: 08:30 - 13:00
Sri: 08:30 - 13:00
Čet: 08:30 - 13:00
Pet: 08:30 - 13:00

Nadležna osoba

Dijana Filipović

Šalter za predaju zahtjeva

Očekivani rezultati

Rješenje o registraciji preduzetnika
Rješenje o PDV registraciji preduzetnika
PIB preduzetnika
1. Zahtjev za registraciju preduzetnika
Zahtjev za registraciju preduzetnika (original)
2. Kopija lične karte
Kopija lične karte (Obična kopija)
3. 01 - Libre deuda de patente
Dokaz o uplati: Taksa za registraciju (original)
U slučaju da prihod preduzetnika prelazi EUR 18,000 tokom 12 mjeseci poslovanja, mora se predati i obrazac za PDV registraciju.
1. Prijava za PDV registraciju
Prijava za PDV registraciju (original)
U slučaju da punomoćnik zastupa preduzetnika, potrebno je ovjereno punomoćje:
1. Ovjereno punomoćje
Ovjereno punomoćje (original)

Vremenski okvir

Vrijeme čekanja u redu: Min.   5mn - Max.  10mn
Zadržavanje na šalteru: Min.   5mn - Max.   10mn

Pravni osnov

1. Zakon o privrednim subjektima
Zakon o privrednim subjektima
2. Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
Zakon o objedinjenoj registraciji i izvještavanju
3. Zakon o opštem upravnom postupku
Zakon o opštem upravnom postupku
4. Zakon o poreskoj administraciji
Zakon o poreskoj administraciji
5. Zakon o porezu na dodatu vrijednost
Zakon o porezu na dodatu vrijednost

Dodatne informacije

Komentar 1: PDV registracija je neophodna samo u slučaju da preduzetnik očekuje da će prihodovati više od EUR 18,000 tokom 12 mjeseci.

Žalba: Centralni Registar Privrednih Subjekata

Nadležna institucija

Centralni Registar Privrednih Subjekata

81000
Tel: 020 230 858
Email:: crps@tax.gov.me

Nadležna služba

Kancelarija načelnika Centralnog registra privrednih subjekata

Pon: 08:30 - 13:00
Uto: 08:30 - 13:00
Sri: 08:30 - 13:00
Čet: 08:30 - 13:00
Pet: 08:30 - 13:00

Nadležna osoba

Veljko Blagojević

Načelnik Centralnog registra privrednih subjekata
Tel: +382 20 448 180
Email:: crps@tax.gov.me
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License